Compliment de RGPD


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:

GRUP TÈCNIC INFORMÀTIC ARTECH SL
NIF: B63348171
C / GARROTXA, 6 BIS.   08011 BARCELONA.
Telèfon: 934.080.516

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:

GRUP TÈCNIC INFORMÀTIC ARTECH SL. tractem la informació que ens facilita per prestar els serveis informàtics contractats, realitzar les gestions administratives i accions comercials.

CONSERVACIÓ:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre GRUP TÈCNIC INFORMÀTIC ARTECH SL. presti els seus serveis i no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat.

DESTINATARIS:

Empreses col·laboradores relacionades amb serveis informàtics i proveïdors de serveis.

DRETS:

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se a nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

UBICACIÓ DATACENTER

GRUP TÈCNIC INFORMÀTIC ARTECH SL. certifica que els Serveis de Servidors VPS, es presten des del Data Center de l'empresa OVH HISPANO, SLU (en endavant, OVH HISPANO), amb CIF B-83.834.747 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Tom 19514, Llibre 0, foli 77, Secció 8, Full M-342.678 i domicili social està a Madrid, C / Princesa nº 22, 2º Dcha., 28008 Madrid.